Jak wspierać dziecko – 4 wskazówki dla sportowych rodziców

Sport to idealne środowisko do rozwoju fizycznego, jak i emocjonalnego – wszyscy dobrze o tym wiemy! Warto jednak podkreślić, że sport może stanowić idealne środowisko do rozwoju, o ile jest kierowany i wspierany przez odpowiednich trenerów, rodziców i opiekunów. To właśnie wsparcie może mieć znaczący wpływ zarówno na rozwój i doświadczenia dziecka w kontekście sportowym, jak i na jego sukces sportowy.

Podjęcie decyzji przez dziecko o regularnym trenowaniu jest związane z dużą ilością wyrzeczeń i wymaga od dziecka wyrobienia w sobie systematyczności i konsekwencji. Codzienne treningi odbywające się o ustalonych godzinach, często wiążące się również z dalekimi dojazdami zdecydowanie wymagają od rodziców i dzieci wysokiego poziomu zaangażowania.

Nic dziwnego, że to właśnie utrzymanie motywacji do trenowania staje się jednym z wyzwań. Początkowa ekscytacja dosyć szybko może być ostudzona przez rzeczywistość, czyli: zmęczenie, brak czasu na własne przyjemności, spotkania z bliskimi czy naukę i przygotowanie do szkoły.

Chwile załamania i chęci rezygnacji to tak naprawdę normalny element sportowej przygody dziecka – jako dorośli bardzo często przeżywamy trudne chwile, czując się zbyt obciążeni codziennymi obowiązkami, więc trudno wymagać od dzieci, aby cały czas były w pełni wydajne mierząc się z tyloma sprawami.

Wzbudzenie motywacji częściej jest prostszym zadaniem niż jej utrzymanie. Ważne, aby rozumieć, że budowanie zaangażowania to długi proces, w którym dzieci potrzebują wsparcia zarówno rodziców, jak i trenerów.

 

Jak w takim razie wspierać młodych sportowców, aby zostali w sporcie na dłużej? Przedstawiamy kilka wskazówek!

 

  1. Wspieraj radość trenowania.

Radość to jedna z podstawowych emocji w życiu człowieka. Warto, aby zajmowała ona kluczowe miejsce w sporcie dziecka. Jej podstawową funkcją jest motywowanie nas do dalszego działania. Dodatkowo jest elementem nagradzającym, gdyż wpływa na nasze poczucie zadowolenia. Radość można wspierać poprzez wzmacnianie mocnych stron dziecka, zwracanie uwagi na pozytywne rzeczy czy dostrzeganie postępów i poprawy umiejętności.

  1. Uznaj rolę trenera.

Współpraca z trenerem jest kluczowa. Zaufanie trenerowi i poszanowanie jego wiedzy oraz podejścia do szkolenia są bardzo istotne. Warto pamiętać, że rodzice i trenerzy powinni działać razem w najlepszym interesie dziecka. Podważanie kompetencji trenera lub komentowanie jego działań przy dziecku będzie wpływało na budowanie jego obrazu przez dziecko. Aby pozostać w sporcie na dłużej dzieci potrzebują autorytetu, na którym będą się wzorować.

  1. Pamiętaj, że wygrana to nie jedyny cel.

Rywalizacja jest ważnym elementem sportu, ale należy pamiętać, że celem nie jest wygrywanie za wszelką cenę. Pomagajmy naszym dzieciom zrozumieć, że nauka i rozwijanie umiejętności są równie istotne. Myślenie czarno-biało dzielące na przegrany-wygrany może powodować więcej szkód niż korzyści. Warto pamiętać, że wynik nie jest w 100% zależny od nas i jest jedynie pewną informacją, o tym, co można poprawić i nad czym popracować. Zwracając uwagę dziecka na zadania, na których warto się skupić, a nie na sam wynik pomaga nauczyć je lepiej radzić sobie z trudnymi momentami.

  1. Wspieraj samodzielność u młodego sportowca.

Samodzielność ma ogromny wpływ na to, jak dzieci myślą o sobie, co wiąże się z ich samooceną. Dodatkowo wpływa na to, co myślą o swojej skuteczności, postępie i zadowoleniu, a to wiąże się z budowaniem ich zaangażowania. Samodzielność i budowanie autonomii są potrzebą rozwojową każdego człowieka. Poprzez podejmowanie prób i zbieranie doświadczeń, dziecko krok po kroku opanowuje niezbędne w życiu umiejętności i rozwija swoje możliwości. Nabywanie nowych umiejętności i ich doskonalenie wymaga jednak czasu. Dziecko na początku nie do końca może zdawać sobie sprawę z perspektywy długoterminowej, dlatego warto pamiętać o metodzie małych kroków. Nie wszystko od razu musi być perfekcyjne, ale samodzielnie podejmowane próby przez dziecko będą przybliżały dzieci do osiągania wymarzonych celów.

Rola rodzica czy trenera nie jest prosta, lecz kluczowa w życiu młodych sportowców, dlatego warto zastanowić się nad tym, co można robić, aby ułatwiać im przemierzanie sportowej drogi, która jest nie lada wyzwaniem! Wsparcie, zrozumienie i cierpliwość rodziców i trenerów pomagają dzieciom czerpać radość ze sportu, rozwijać umiejętności oraz kształtować pozytywną postawę wobec rywalizacji i życia.

 

Julia Jankowska – psycholog sportu, specjalizujący się w pracy z młodymi zawodnikami i ich rodzicami.

Kontakt

Bądźmy w kontakcie